درس چهارم، مزاح چیست؟

درس شماره چهارم

مزاج چيست؟

حالت و وضع بدني هر فرد را مزاج ميگويند.

هر كس استعداد پذيرش برخي بيماريها را دارد. برعكس بعضي ها بسيار مقاوم هستند. پس ميتوان گفت مزاج عبارت است از طرز واكنش شخص در مقابل عوامل بيماري زا كه برخي واكنش ها ثابتند و برخي متغير و از اين تغييرات و عكس العمل ها مزاج فرد را ميتوان شناخت.

به علت وجود مزاج هاي مختلف است كه برخي افراد مثلا از خوردن ترشي سر درد ميگيرند و برخي از نشستن در ماشين دچار سردرد يا تهوع ميشوند.

يا فرضا كسي كه براي زندگي به مناطق سردسير ميرود روزهاي اول سكونت خيلي احساس سرما ميكند اما به مرور بدنش عادت كرده و در واقع مزاجش به سبب وجود آب و هواي جديد تغيير ميكند.

پس ميتوان گفت مزاج ما در بسياري از موارد تابع عادات ماست.

براي اينكه مزاج را بهتر بشناسيم بايد اعمال فيزيولوژي را بررسي كنيم چرا كه طرز عملكرد اعضا و احشاء بدن در تغيير مزاج موثر است و به اين عملكرد وضع ديناميكي ميگويند.

بنابراين با تغيير نوع تغذيه و نوع آب و هوا حالت و وضعيت بدني و ديناميكي افراد قابل تغيير است پس مزاج نيز متغير ميشود.

زماني كه ما از مكاني به مكان ديگر ميرويم مزاج ما ميخواهد تغيير كند،در ابتدا به سبب احوالات مختلف و دگوگوني كه پيش مي آيد ضربه اي به بدنمان وارد ميشود و تصور ميكنيم مريض شديم، در حالي كه اين احوال ابتلا به امراض نيست و تنها به اين علت است كه مزاج ما آب و هواي جديد را دريافت كرده و سعي ميكند خود را تطبيق دهد كه گاهي اين سازش ممكن و گاهي غير ممكن است. اگر بدن بيمار باشد اين انطباق و سازش سختتر خواهد بود و اگر بدن سالم باشد با اينكه در ابتداي انطباق احوال مريضي ميگيرد اما پس از مدتي اين حال رفع شده و فرد با تغيير مزاج سلامت عمومي خود را مجدداً كسب ميكند.

حتي برخي افراد وقتي به بيمارستان ميروند و بستري ميشوند از لحاظ جسمي علاوه بر بيماري خود ، احوال بدي پيدا ميكنند زيرا هم آب و هواي بيمارستان متفاوت است و هم غذاهاي بي نمك و بدون چربي آن با نوع تغذيه كلي فرد فرق ميكند كه در ابتدا احوال ضعف و جسماني بدي را ايجاد ميكند اما پس از چند روز ميبينيم كه فرد عادت كرده و حالش ثابت ميشود.

بنابراين مزاج ميتواند تغييرات آب و هوايي و تغذيه اي را تحمل كند و هر زمان كامل تحمل كرد مزاج ما برميگردد و نوعش تغيير ميكند.

درباره ی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *